Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

Oznámení

Důležitá sdělení představenstva společnosti REDASH, a.s. pro akcionáře

 • Výzva k převzetí akcií v dodatečné lhůtě

  Společnost tímto dodatečně vyzývá své akcionáře, kteří tak doposud neučinili, k převzetí listinných akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 500 Kč, a to v dodatečné lhůtě, která je stanovena od 1.3.2024 do 30.6.2024.

  Více informací

 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu

  Představenstvo akciové společnosti REDASH, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČO: 44012080, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3886, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23. června 2023 od 9.00 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

  Více informací

 • Výzva akcionářům k předložení a výměně akcií

  Představenstvo akciové společnosti REDASH, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČO: 44012080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3886, tímto v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), oznamuje akcionářům společnosti, že se k 1. 1. 2014 podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona změnily listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie na jméno.

  Více informací