Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

Účetní rok 2003