Mít peníze v pravém okamžiku,
pouze to jsou peníze.

"Detlev Von Liliencron"

Mít peníze v pravém okamžiku, pouze to jsou peníze.

Společnost REDASH, a.s. je mateřská společnost skupiny a zaměřuje se ve své činnosti především na správu a zhodnocení dlouhodobých investic a investic v oblasti nemovitostí.

Výsledky hospodaření ve zkrácené formě

Výsledky hospodaření

ve zkrácené formě

Výzva k převzetí akcií v dodatečné lhůtě

Veřejný návrh

smlouvy na odkup akcií

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu

Společnost REDASH, a.s.

Společnost REDASH, a.s. vznikla v roce 1991. Od založení dceřiných společností se ve své činnosti zaměřila především na poskytování služeb těmto společnostem a případně dalším společnostem na základě uzavřených smluv. Jednalo se mimo jiné o smlouvy o zprostředkování úvěrů a smlouvy o zajištění správy jednotlivých společností.

V současnosti se společnost REDASH, a.s., jako mateřská společnost skupiny, zaměřuje ve své činnosti především na správu a zhodnocení dlouhodobých investic v a investic v oblasti nemovitostí.

Největší částí, co do objemu, zůstává investice do dceřiné společnosti XODAX, a.s., která se zaměřuje na obchody s cennými papíry a na zhodnocování volných finančních prostředků prostřednictvím půjček a úvěrů třetím osobám.

Společnost REDASH, a.s pravidelně zveřejňuje výroční zprávy a výsledky hospodaření ve sbírce listin, kde jsou veřejně dostupné ve formátu PDF.

Profil společnosti

 • Obchodní firma: REDASH, a.s.
 • IČO: 440 12 080
 • DIČ: CZ44012080
 • Sídlo společnosti: Branická 1881/187, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00
 • Právní forma: akciová společnost
 • Datum vzniku: 27. listopad 1991

Vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3886.

Předmět činnosti

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Charakter společnosti, její organizační struktura, podmínky hospodaření a další náležitosti se řídí Stanovami v souladu s platným zněním příslušných zákonů (obchodní zákoník, zákon číslo 513/1991 Sb.).

Poradenství

Poradenství - XODAX, a.s.

Naše dceřiná společnost XODAX, a.s. má vlastní postupy a zdroje financování

S problémem financování podnikatelských aktivit formou investičních úvěrů u bank se potkal nebo se časem potká snad každý živnostník nebo podnikatel. Kdo podlehl reklamnímu tlaku o lehkém přístupu k penězům a usedl k bankovní přepážce posléze zjistil, že skutečnost je na hony vzdálená realitě. Úvěrové podmínky stanovené současným bankovním trhem jsou pro běžnou podnikatelskou klientelu téměř nesplnitelné, navíc časová náročnost celého procesu jen umocňuje pocit bezradnosti a vzdaluje představu okamžitém přístupu k financování.

V současné době je časový horizont dostupnosti úvěru v bance pro ideálního klienta v horizontu 3 až 5 měsíců.

Poslední příspěvky

 • Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií

  Obchodní společnost REDASH, a.s. předkládá, na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 21.6.2024 veřejný návrh smlouvy na koupi svých akcií určený vlastním akcionářům. Tento Návrh je uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti REDASH, a.s. pro svolání valné hromady, tj. na internetových stránkách www.redash.cz a v Obchodním věstníku.

  Více informací

 • Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

  Představenstvo společnosti REDASH a.s. oznamuje, že za neplatné bylo prohlášeno celkem 22168 kmenových listinných akcií na jméno emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 500 Kč.

  Více informací

 • Informace o nabývání vlastních akcií

  Představenstvo společnosti REDASH a.s. informuje, že řádná valná hromada, které se konala dne 21.6.2024, schválila návrh představenstva o nabytí vlastních akcií společnosti, podle § 301 zákona o obchodních korporacích.

  Více informací

 • Pozvánka na řádnou valnou hromadu

  Představenstvo akciové společnosti REDASH, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČO: 44012080, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3886, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 21. června 2024 od 9.00 hod., v zasedací místnosti v sídle společnosti Praha 4, Branická 1881/187.

  Více informací

 • Výzva k převzetí akcií společnosti v dodatečné lhůtě

  Společnost tímto dodatečně vyzývá své akcionáře, kteří tak doposud neučinili, k převzetí listinných akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 500 Kč, a to v dodatečné lhůtě, která je stanovena od 1.3.2024 do 30.6.2024.

  Více informací

 • Výzva akcionářům k předložení a výměně akcií

  Představenstvo akciové společnosti REDASH, a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Branická 1881/187, IČO: 44012080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3886, tímto v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen "zákon"), oznamuje akcionářům společnosti, že se k 1. 1. 2014 podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona změnily listinné akcie společnosti na majitele na listinné akcie na jméno.

  Více informací

 • Zásady ochrany osobních údajů GDPR

  Zpracování vašich osobních údajů provádí společnost REDASH, a.s. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci, jejími společníky či statutárním orgánem, případně zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

  Více informací

 • Oznámení o změně podoby akcií

  Představenstvo akciové společnosti REDASH, a. s., oznamuje, že mimořádná valná hromada společnosti REDASH, a. s., konaná dne 4.10.2001 v 9.30 hod. v sídle společnosti, rozhodla o změně podoby akcií společnosti REDASH, a. s. (původně ISIN: CZ0009090809) ze zaknihovaných na listinné a že Komise pro cenné papíry zrušila následně ISIN těchto akcií. Po zrušení registrace akcií v SCP, které by mělo proběhnout nejpozději do 15. 11. 2001, si mohou akcionáři vyzvednout své akcie v listinné podobě v sídle společnosti.

  Více informací